Folklorystyczna rodzina

 

 Rodzina folklorystyczna!

Lato dla zespołu to wiele atrakcyjnych występów, podczas których nie tylko prezentujemy się jako zespół, ale również czas, kiedy podpatrujemy inne zespoły i zbieramy doświadczenie. W sobotę 23 czerwca uczestniczyliśmy w Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Tomaszowie Lubelskim gdzie zaprezentowaliśmy dwie piosenki: „Ojczyznę” i „Podkowiaków".

Następnego dnia w niedzielę 24 czerwca, z wielką przyjemnością reprezentowaliśmy Gminę Susiec na jubileuszowym, X Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego  KGW w Pawłówce. Impreza ta daje możliwość nie tylko prezentacji artystycznych, ale również kulinarnych KGW i zespołów działających na terenie powiatu.

Kolejny występ 1 lipca, tym razem na krasnostawskiej ziemi w Łopienniku Nadrzecznym, na V Międzynarodowym Festiwalu Ludowym „Łączy nas kultura”, gdzie zjechało się prawie 50 zespołów rozmiłowanych w kulturze ludowej, nie przyniósł nam wielkich sukcesów, natomiast na pewno przyczynił się do dalszego rozwoju naszej grupy i umocnienia w  realizowaniu dotychczasowych przedsięwzięć. Rejon krasnostawsko-lubelski różni się od naszego nie tylko pieśnią, ale również i strojem, dlatego występując w tym środowisku z przyjemnością wczuwaliśmy się w rolę ambasadorów naszego Roztocza.

Grupy folklorystyczne często skłaniane są do zajmowania się działalnością nie koniecznie zawiązaną z ich najgłębszą istotą polegająca na pielęgnowaniu i popularyzacji pieśni, obrzędu i stroju ludowego, ale tam, gdzie ta ludowość jest hołubiona nade wszystko, tam widać radość na twarzach uczestników, tam dochodzi do serdecznych kontaktów, tam wyczuwa się jedność rodziny z silnymi więzami przekraczającymi granice wsi, gmin, powiatów, a nawet państw. Ludowość jest jednym wielkim braterstwem bez względu na poziom jej prezentacji i zajmowane miejsca. W kulturze ludowej nie ma podium, jest tylko kultura ludowa; piękna, bogata, wszechogarniająca, wzbogacająca naszą duchowość, kultura, której po dziesięcioleciach niedowartościowania należy podawać rękę. I my to staramy się czynić.

 Marian Mandziuk

 

Dodatkowe informacje