Władze stowarzyszenia

 Zarząd Stowarzyszenia:

Bogusława Mandziuk    - Prezes              

Janina Mandziuk   - Wiceprezes                  

Ewa Wójtowicz       - Wiceprezes                 

Monika Panasiewicz       - Sekretarz          

Bronisława  Hałasa       - Skarbnik 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Marian Wójtowicz   - Przewodniczący

Zbigniew Fedurek    - Członek

Marta Skroban        - Członek   

                                                                                                                                                             

Dodatkowe informacje