Władze stowarzyszenia

W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

Bogusława Mandziuk    - Prezes              

Władysława Makohon   - Wiceprezes                  

Agnieszka   Koper        - Wiceprezes                 

Teresa   Wdowiak         - Sekretarz          

Bronisława  Hałasa       - Skarbnik 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrani zostali:

Marian Wójtowicz  - Przewodniczący

Zbigniew Fedurek    - Członek

Maria  Mikuła          - Członek   

                                                                                                                                                             

Dodatkowe informacje