Mamy tylko jedną Ziemię...

Mamy tylko jedną Ziemię...

 „Wszystkie organizmy żywe czy tego chcą czy nie, tworzą część ogromnego organizmu o rozmiarach naszej planety. Nieświadomie, ale wszyscy należymy do Gai, tego jedynego organizmu żywego, który nie zmienia się i nigdy nie umiera.” J. Lovelock.

 Odkrywamy już planety wokół innych gwiazd oddalonych o lata świetlne od  Ziemi.  Wysyłamy pojazdy bezzałogowe w kosmos. Budujemy na orbicie stację kosmiczną. Potrafimy wykrywać pierwiastki i związki chemiczne w odległych galaktykach. Niestety wciąż jeszcze tak bardzo mało wiemy o tym co dzieje się pod naszymi stopami. A dzieje się tam bardzo dużo. Niektóre efekty tych procesów możemy oglądać podczas spektakularnych trzęsień ziemi czy widowiskowych wybuchów  wulkanów. Inne trwające miliony lat nie są widoczne bezpośrednio. Wiemy, że w głębi Ziemi panuje olbrzymie ciśnienie i bardzo wysoka temperatura. Z wnętrza naszej planety co chwila w różnych jej miejscach wydobywa się „gorący oddech Ziemi”. Jest to wyraźny dowód na to, że skorupa ziemska żyje i ulega ciągłym transformacjom. Starogrecka bogini Ziemi nosiła imię Gaja. To właśnie jej imię zapożyczył J. Lovelock na potrzeby nazwania swej hipotezy. Doszedł on do wniosku, że nie mamy do czynienia z Ziemią jako zwykłym zbiorowiskiem przeróżnych organizmów, skał, wody, powietrza powstałych na przestrzeni wieków i wchodzących przez lata w relacje ze sobą. Mamy natomiast do czynienia z super organizmem – jedną, złożoną, spójną i harmonijną całością, która jest czymś więcej niż tylko sumą swych poszczególnych części. Gaja to po prostu  jedno wielkie ciało, w którym zachodzą wewnętrzne, skoordynowane procesy, wzajemnie na siebie oddziałujące, i służące dla dobra całości. Tak pisze o swoim odkryciu J. Lovelock : „Zdefiniowaliśmy Gaję jako złożoną jednostkę obejmującą całą ziemską biosferę, atmosferę, oceany i gleby; całość to cybernetyczny układ, sprzężony, nakierowany na poszukiwanie optymalnego dla życia środowiska fizycznego i chemicznego na naszej planecie”. Od czasów archaicznych ludzie przypisywali pierwiastek ożywiony i duchowy wszelkim obiektom naturalnym, które miały być przez te siły kierowane i ożywiane. Przedmiotem kultu były kamienie, jeziora, rzeki, drzewa, zwierzęta czy góry, a nawet cała Ziemia, ponieważ one miały posiadać dusze. Ten pierwotny i archaiczny system religijny nazywany jest animizmem. Świat tych wierzeń dążył do harmonijnego życia w zgodzie z całą naturą.  Nawet zaborczy Rzymianie starali się utrzymywać dobre relacje z naturą  „Żyj i działaj zgodnie z Naturą, gdyż jesteś jej częścią, i twoje zachowanie nie pozostaje bez wpływu na jej globalną całośćMarek Aureliusz – cesarz rzymski. Niestety ponad 2000 lat temu mała grupka prymitywnych, chciwych i sfrustrowanych swoim mizernym bytem ludzi wypasających kozy na pustynnych obszarach Bliskiego Wschodu rzuciła hasło, które ich następcy ponieśli na cały świat: „Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną ”. Pokłosiem tego zawołania są dzisiaj olbrzymie zniszczenia powierzchni naszej planety spowodowane działalnością górniczą koncernów. Góry śmieci rozrastających się wokół  wielomilionowych miast - molochów. Kolejne grupy zwierząt i roślin ginących na skutek pazerności i chciwości człowieka. Bezwzględnie i systematycznie niszczona jest gleba, woda i powietrze. Z punktu widzenia dużego "organizmu" jakim jest cały ekosystem planety, stało się oczywiste, że ludzkość zachowuje się jak typowa tkanka nowotworowa.

Mamy XXI wiek - według oficjalnej rachuby czasu przyjętej przez większość istot najbardziej rozwiniętego gatunku zamieszkującego obecnie planetę Ziemia. Jest to czas, w którym toczy się już decydująca walka o przyszłość planety. Naukowcy zajmujący się przewidywaniem zmian klimatycznych są zgodni i biją na alarm. Grozi nam totalna katastrofa spowodowana globalnym ociepleniem. Coraz więcej miast zagrożonych jest smogiem. Kwaśne deszcze powodują obumieranie lasów i upraw rolnych. Miliony ton śmieci zanieczyszcza oceany. Środki chemiczne używane w rolnictwie niszczą pszczoły  i inne pożyteczne organizmy. Zgromadzone w arsenałach zapasy broni chemicznej i atomowej w każdej chwili grożą katastrofą na skalę światową. „Bez względu na niezwykłość naszych osiągnięć pozostajemy zwierzętami i podlegamy normalnym prawom biologicznym. Jeśli będziemy te prawa lekceważyć i na przykład przeludnimy lub zatrujemy Ziemię ponad miarę, nie uratuje nas przed katastrofą żadna nadprzyrodzona siła.” Desmond Morris. Niektórzy przedstawiciele gatunku są już świadomi tego co się dzieje i co się szykuje. Niestety wciąż są zbyt nieliczni. Gaja jak każdy zagrożony organizm rozpoczęła  już proces “uzdrowienia”. Wkrótce może się on przerodzić dla naszego gatunku w prawdziwy Armagedon. Tylko, że nie będzie to gniew jakiegoś wirtualnego, wymyślonego bożka, ale prawdziwego, potężnego i żywego organizmu jakim jest planeta Ziemia. W historii planety już nie raz takie procesy zachodziły. Naukowcy naliczyli co najmniej pięć wielkich wymierań organizmów w przeszłości po których Ziemia się odradzała i zapełniała  kolejnymi bardziej rozwiniętymi formami. Możliwe, że tym razem również nastąpi wielkie wymieranie po którym pojawią się inne,  bardziej rozwinięte i świadome  swojego miejsca w przyrodzie organizmy. Nie jesteśmy dinozaurami, możemy do tego nie dopuścić, ale wymaga to wielkiego wysiłku całej ludzkości. Czy się uda – wkrótce się przekonamy, a na pewno przekonają się ci, którzy dożyją do tego czasu. „Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Florian Plit

MW

 Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_Gai

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia

http://www.ekologia.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Degradacja_ekosystem%C3%B3w

http://www.national-geographic.pl/national-geographic/

http://innemedium.pl/wiadomosc/czy-ziemia-moze-byc-zywym-organizmem

http://www.taraka.pl/ziemia_nas_otrzepuje

http://dinoanimals.pl/dinozaury/masowe-wymierania-gatunkow/

http://zmianynaziemi.pl/

http://www.biblia-internetowa.pl/1Moj/1/28.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Animizm

Dodatkowe informacje