Narodziny życia

Narodziny życia

"Jest coś wspaniałego w takiej wizji życia, gdzie na jego mocy wszystkie formy życia organicznego, jakie kiedykolwiek istniały na tej Ziemi, pochodzą od pierwotnej formy, w którą po raz pierwszy tchnięto życie; i że gdy planeta nasza podlegając ścisłym prawom ciążenia dokonywała swych obrotów, z tak prostego początku zdołał się rozwinąć i wciąż się jeszcze rozwija nieskończony szereg form najpiękniejszych i najbardziej godnych podziwu". Karol Darwin

 Narodziny życia na Ziemi ciągle otacza mgiełka tajemnicy. Jak chemia mogła przekształcić się w biologię? – To pytanie ciągle nie daje spać naukowcom. Czym więc jest życie? Być może efektem procesu, w którym przeważająca większość organizmów pożera się nawzajem, a te które pozostają tworzą łańcuch życia. Ładnie obrazuje to cytat z "Fausta" Johann'a Wolfgang'a von Goethe: „Więc kimże w końcu jesteś? Jam częścią tej siły, która wiecznie czyniąc zło, tworzy doskonałość”. Wiadomo, że dużo łatwiej dla wielu będzie uwierzyć w bajkę o ulepieniu człowieka z gliny, stworzeniu organizmów z niczego przez tajemniczego stworzyciela. To nie wymaga żadnego wysiłku myślowego. Cóż więc warte jest wobec tego nasze poznawanie? Jaki sens miałoby to życie, gdyby polegało tylko na bezrefleksyjnej, tępej wierze w wątpliwe autorytety i odpowiednio spreparowane bajki? 

Różne koncepcje, które wysuwają uczeni, trudno będzie raczej udowodnić dlatego, że mamy nikłe pojęcie o tym, jak wyglądała Ziemia w wieku niemowlęcym. Wiadomo jednak, że to konkretne warunki środowiskowe potrafiły zmusić atomy węgla do przyłączenia innych pierwiastków i połączenia się w aminokwasy, a te ostatnie do połączenia się w białka, białka do połączenia się w komórki, a jakiś nośnik genetyczny do opanowania wnętrza tych komórek i objęcia nad nimi kontroli. Słynny eksperyment Millera i Ureya przeprowadzony w latach 50-tych ubiegłego stulecia udowodnił, że aminokwasy mogą powstawać z wodoru, metanu, amoniaku i wody w wyniku wyładowań elektrycznych. Tak mogły powstać aminokwasy na naszej planecie, chyba że przybyły z kosmosu. Podczas okresu tzw. „wielkiego bombardowania” sprzed 3,8 mld lat, gdy tworzyły się pierwsze oceany, życie mogło korzystać także z bardziej złożonych związków węglowych, które przybyły do nas na kometach i meteorytach. Związki te naukowcy odkrywają obecnie na  powierzchni takich właśnie obiektów znajdujących się w otoczeniu naszego Układu Słonecznego. Informacje dotyczące nieistniejącego już środowiska można odczytać z pradawnych skał, jednak tych najstarszych jest bardzo mało. Ziemia ciągle bowiem miele i przekształca formacje skalne w swoim wnętrzu. Nieliczne zachowane skały, które dotąd odnaleziono, pochodzą sprzed ok. 4 mld lat. Starsze są tylko cyrkony - kryształy, z których najstarszy, znaleziony w zachodniej Australii, ma 4,4 mld lat. Naukowcy są natomiast przekonani, że życie musiało narodzić się tam, gdzie skały stykały się z wodą, dlatego że w takich miejscach powstają reakcje chemiczne pozwalające pierwotnym organizmom na czerpanie energii potrzebnej im do życia z tzw. chemosyntezy. Najlepiej, żeby były to miejsca ciepłe, w których można korzystać z energii cieplnej pochodzącej z wnętrza Ziemi. Stąd uczeni uważają, że świetnym miejscem do narodzin życia na Ziemi były podmorskie kominy hydrotermalne. Odkryto je niedawno, bo dopiero 40 lat temu. Dziś wiemy, że dno oceanu jest usiane miejscami, w których wnętrze naszej planety łączą się z jej powierzchnią. Uczeni z Australii i Nowej Zelandii dokonali niezwykłego odkrycia w słynnej formacji Dresser w regionie Pilbara w północno-zachodniej Australii. Badacze znaleźli tam formacje skalne sprzed 3,48 mld lat przekształcone w gorących, wulkanicznych źródłach. A wśród nich natrafili na stromatolity - skamieniałe maty stworzone przez archaiczne bakterie. Do tej pory takie formy życia znajdowano w skałach pochodzących z mórz i oceanów.  Swoim odkryciem badacze przesunęli więc historię życia na lądzie aż o 3 mld lat.

Naukowcy odkryli właśnie jednokomórkowy, podobny do bakterii organizm, który może być wspólnym przodkiem wszystkich istot żywych na świecie. Luca, czyli (Last Universal Common Ancestor) został znaleziony dzięki przebadaniu genów dwóch tysięcy bakterii. Dzięki temu wiadomo, że Luca pojawiła się około 3,8 miliarda lat temu i ostatecznie ewoluowała w kierunku dwóch różnych rodzajów komórek - prostych bakterii i archeowców. Luca została odkryta pobliżu jednego z kominów hydrotermalnych.  Zespół chemików z MRC Laboratory of Molecular Biology z brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge oświadczył iż prawdopodobnie odkrył jedną z największych zagadek ludzkości, czyli jak powstało życie. Ich zdaniem życie powstało dzięki trzem elementom które mogły istnieć na Ziemi ponad 4 miliardy lat temu - siarkowodór, cyjanowodór oraz światło ultrafioletowe. Specjaliści zdołali nawet stworzyć 50 kwasów nukleinowych, które były prekursorami DNA i RNA, korzystając jedynie z powyższych składników. Prawdopodobnie nie jest to ostateczna teoria na powstanie życia. Będzie ich zapewne jeszcze wiele, lecz każda z nich zbliża nas coraz bardziej do zrozumienia tego najpiękniejszego procesu we Wszechświecie jakim jest życie.
A człowiekowi, któremu na Ziemi dana jest tylko chwila przypada chwała odtwarzania tysięcy wieków poprzedzających jego istnienie i tysięcy istot, które nie były mu współczesne”  Georges Cuvier 1812r.

MW

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BCycia_na_Ziemi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodzenie_%C5%BCycia

http://www.physicsoflife.pl/dict/powstanie_zycia.html

http://tylkonauka.pl/main?page=2

http://www.fokus.tv/news/kiedy-i-w-jaki-sposob-powstalo-zycie-na-ziemi-historia-powstania-zycia-na-ziemi/1808

http://biologia.opracowania.pl/hipotezy_dotycz%C4%85cepowstania_%C5%BCycia_na_ziemi/

http://kosmonauta.net/2016/03/trudny-do-okreslenia-moment-narodzin-zycia-na-ziemi/

http://www.swiatnauki.pl/8,1672.html

 

Dodatkowe informacje