Kosmiczna symfonia

Kosmiczna symfonia

Rodzaje cząstek nie są niczym innym, jak różnymi nutami wygrywanymi na superstrunie. Harmonia tej struny to prawa fizyki. Struny wchodzą również w interakcje z innymi strunami, czego przejawem są znane nam siły podstawowe". Michio Kaku

 Nasze zmysły podpowiadają nam i ciągle utwierdzają  nas  w przekonaniu, że żyjemy w trójwymiarowym świecie. Dotychczasowe doświadczenia przekonują nas, że wystarczą trzy wymiary aby opisać wszelkie obiekty w dowolnym miejscu Wszechświata. Jeżeli do tego dołożymy czas to  możemy opisać wszelkie wydarzenia dziejące się we Wszechświecie. Wszędzie gdzie prowadzimy obserwacje czy to wewnątrz atomu czy w najdalszych zakątkach Wszechświata natrafiamy tylko na 4 wymiary (długość, szerokość, wysokość i czas). Nasze zmysły w toku ewolucji przystosowały się do warunków, które w przeważającej części kosmosu nie istnieją. Do przeżycia na Ziemi niepotrzebna była znajomość wyższych wymiarów. Aby uniknąć pazurów dzikich zwierząt wystarczyła dobra orientacja w przestrzeni i możliwość ucieczki lub obrony w zależności od sytuacji.  W ostatnich latach okazało się jednak, że cztery wymiary nie wystarczą już do poprawnego opisu Wszechświata. Na całym świecie naukowcy testują nową teorię hiperprzestrzeni lub teorię Kaluzy-Kleina (od nazwisk naukowców, którzy jako pierwsi ją sformułowali). Najnowsza wersja tej teorii nazywana jest teorią superstrun lub M-teorią. Zakłada ona istnienie w przestrzeni 10 wymiarów, czyli do znanych 4 naukowcy dołożyli jeszcze 6 dodatkowych wymiarów przestrzennych. Większość ludzi pomyśli sobie: „ co nas obchodzą wymysły jakichś nawiedzonych naukowców zamkniętych w swoich laboratoriach i oderwanych od rzeczywistych problemów życiowych. Niech sobie wymyślają, za to im płacą”. Okazuje się jednak, że wymysły tych „naukowców” mają konkretny wpływ na życie setek milionów ludzi i prowadzą  do totalnych zmian w rozwoju naszej cywilizacji.  

Gdy na przełomie XVII i XVIII wieku Izaak Newton odkrywał prawa rządzące grawitacją zapoczątkował teorię mechaniki co w efekcie zaowocowało rewolucją przemysłową i przejściem społeczeństwa od feudalizmu do kapitalizmu. W Polowie XIX wieku J.C. Maxwell sformułował prawa elektromagnetyczne i w ten sposób rozpoczął erę elektryczności. Pojawiło się oświetlenie eklektyczne, radia, telewizory, komputery i wszelkie inne dobra korzystające z energii elektrycznej. Te wynalazki diametralnie zmieniły życie ludzi na całej Ziemi. W początkach XX wieku odkrycia A. Einsteina, Rutherforda i Marii Skłodowskiej–Curie pozwoliły zbudować elektrownie atomowe i najpotężniejszą broń jakiej świat jeszcze nie znał: bombę atomową i wodorową. O potędze tej broni pierwsi mieli przekonać się mieszkańcy japońskich miast Hiroszimy i Nagasaki. Nawet im się nie śniło, że wymysły jakichś tam naukowców z Europy mogą tak drastycznie wpłynąć na ich życie.

Mamy początek XXI wieku i jesteśmy u progu kolejnego wielkiego skoku cywilizacyjnego i zrozumienia wszystkich sił kosmicznych rządzących przestrzenią. „Żyjemy w szalonym Wszechświecie, w którego istnienie trudno nam uwierzyć, ale teraz przynajmniej znamy jego cechy”. John Bahcall astronom z Princeton.

  Cóż to jest ta nieznana ogółowi ludzkości tajemnicza teoria hiperprzestrzeni czy też superstrun? Co takiego zawiera, że wywraca nasze dotychczasowe postrzeganie świata? Jakie skutki dla przeciętnego człowieka będzie miało opanowanie tej teorii? „Poeta pragnie jedynie, by jego głowa błądziła w obłokach. To logik chce by niebo znalazło się w jego głowie. I dlatego głowa mu pęka z bólu”. G.K Chesterton.

Zagadnienie jest trudne nawet dla wielu naukowców, gdyż wymaga ono opanowania czystej matematyki na najwyższym poziomie, ale podstawowe założenia tej teorii są tak proste, że może zrozumieć je każdy logicznie myślący człowiek: „Wszystkie fizyczne teorie, poza swoim matematycznym wyrazem, powinny być możliwe do opisania w tak prosty sposób, żeby mogło je zrozumieć nawet dziecko”. Michio Kaku

  1. Istnieje nieskończona liczba wszechświatów w niekończącej się przestrzeni (hiperprzestrzeń) (można to sobie wyobrazić jako mnóstwo baniek mydlanych zawieszonych w powietrzu, niektóre z nich giną, inne powstają od nowa a inne czasami dzielą się na mniejsze).
  2. Wielki Wybuch spowodował załamanie się 10 wymiarowego, uporządkowanego, symetrycznego,  naszego Wszechświata i rozbicie go na 4 i 6 wymiarowy. Czterowymiarowy rozszerzył się gwałtownie, natomiast 6 wymiarowy skurczył się do rozmiarów nieskończenie małych.
  3. Cała materia składa się z niezwykle małych drgających strun.Superstruna  - jest czymś miliardy miliardów razy mniejszym od  protonu, czymś mocno zakręconym i przypominającym pętelkę.
  4. Wyróżnia się struny otwarte i zamknięte, które mogą się łączyć ze sobą tworząc większe struktury.
  5. Teoria superstrun wyjaśnia rozmaitość cząstek drganiem strun mniejszych od protonu o tyle mniej więcej, o ile proton jest mniejszy od kuli ziemskiej. Każdy rodzaj wibracji odpowiada innej cząstce (dlatego tak wiele cząstek obserwujemy).
  6. Obserwujemy cząstki w laboratoriach fizycznych, ale tak naprawdę żadnych cząstek nie widzimy. Widzimy wibracje superstrun.
  7. Widzialne są 4 wymiary (długość, szerokość, wysokość i czas). Pozostałe wymiary zwinięte są do wymiarów nazywanych długością Plancka, która wynosi 1,6 x10-35m i jest zbyt mała by mógł ją zobaczyć największy nawet akcelerator.
  8. Teoria superstrun zakłada istnienie tuneli czasoprzestrzennych i podróży w czasie. Niestety wymaga to olbrzymich energii niedostępnych na razie naszej cywilizacji.

 Michio Kaku nawiązuje natomiast pięknie do tzw. muzyki sfer (wymyślonej ponad 2000 lat temu przez pitagorejczyków) oraz metaforyzuje: "jeżeli faktycznie opisze się całościowo supersymetryczne teorie, wejrzymy wtedy w „umysł Boga”, czyli wszelakich praw rządzących naszym światem. Nie ma to nic wspólnego z Bogiem (czy bogami) jako takimi".

Notacja muzyczna to matematyczny opis kosmosu i działających w nim sił, struny instrumentu to superstruny czyli najmniejsze elementy budowy naszego świata, nuty to cząstki elementarne powstające na skutek różnych drgań superstrun, prawa harmonii to prawa opisujące działanie grawitacji, sił jądrowych i elektromagnetycznych, melodie to powstające w wyniku działania sił pierwiastki i związki chemiczne istniejące w naszym świecie a cały Wszechświat to symfonia strun oddająca w efekcie i piękno i grozę i całe skomplikowanie istniejących form materii i energii.

O skutkach opanowania teorii superstrun tak mówi Michio Kaku Cywilizacja, która opanuje teorię hiperprzestrzeni obejmie władzę nad Wszechświatem”.

MW

 Źródła:

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Teoria_strun

http://odkrywcy.pl/kat,111408,title,Zyjemy-w-swiecie-ktory-ma-10-wymiarow,wid,13482553,wiadomosc.html?_ticrsn=5&smg4sticaid=6199d1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_strun

https://www.youtube.com/watch?v=fsPfGuy-W84

http://fizyka.net.pl/struktura/struktura_u.html

http://www.kwantowo.pl/2012/07/31/kosmiczna-symfonia-cz-3-teoria-strun/

Dodatkowe informacje