Woda Życia - Aqua Vitae

Woda Życia - Aqua Vitae

Ogólna ilość wody na Ziemi pozostaje  niezmienna od milionów lat, zmienia się jedynie jej stan skupienia. Oznacza to ,że woda, którą  pijemy jest tą samą wodą którą piły kiedyś dinozaury. Źródło

Zawartość wody na ziemi wynosi 1,73 mld km3 z czego 97,2% to słona woda w oceanach. Jest to substancja o niezwykłych właściwościach, która w czasie milionów lat zdolna jest zetrzeć z powierzchni Ziemi najwyższe góry a najtwardsze skały zamienia w piasek. Wiemy również, że woda jest środowiskiem w którym narodziło się życie i jednocześnie jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. „Wszystko jest z wody. Z wody powstało i z wody się składa” Tales z Miletu.

Okazuje się, że woda jest swoistym „wybrykiem” natury a większość jej właściwości odbiega od normy. Pod względem chemicznym jest to jedna z najprościej zbudowanych znanych substancji. Najmniejsza podstawowa cząsteczka wody składa się tylko z trzech atomów. Dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. H2O - równanie chemiczne wody znają już dzieci od VI klasy szkoły podstawowej. Tlen i wodór to gazy bardzo reaktywne, łatwo wchodzą w związki z innymi pierwiastkami. Tlen to główne źródło energii, niezbędny w procesie oddychania organizmów i spalania wszelkich substancji. Wodór to najlżejszy z pierwiastków i najpowszechniej występujący we Wszechświecie. Woda, która powstała z tych silnie aktywnych gazów jest substancją bardzo trwałą chemicznie, posiada bardzo silne wiązania, tzw. kowalencyjne i niechętnie wchodzi w reakcje z innymi związkami chemicznymi. Przyczyną jest budowa cząsteczki wody. Dwa atomy wodoru są tak połączone z tlenem, że pomiędzy nimi występuje stały kąt o wartości około 105°. Taki układ atomów powoduje, że cząsteczka wody jest w zasadzie obojętna, jednak wykazuje właściwości dipolowe. Oznacza to, że w okolicy atomu tlenu gromadzi się więcej ładunków ujemnych, zaś w okolicy atomów wodoru istnieje przewaga ładunków dodatnich. Cząsteczki wody przyciągają się różnoimiennymi biegunami tworząc asocjaty (tj. zespoły dwóch lub więcej cząsteczek). Powstają subtelne wiązania nazywane wiązaniami wodorowymi, które decydują o jej niezwykłych i fascynujących właściwościach.

Woda jest bezbarwna, bez smaku i zapachu. Topi się w temperaturze 0°C a wrze przy 100°C. Posiada dużą lepkość, wytwarza silne napięcie powierzchniowe powodujące, że spadające krople przyjmują kształt kulisty, a na powierzchni płaskiej tworzą się plamy. W naczyniach włosowatych woda unosi się do góry wbrew sile grawitacji co umożliwia transport substancji mineralnych rozpuszczonych w wodzie od korzeni do najwyższych części roślin. Jest jednym z najlepszych rozpuszczalników substancji w przyrodzie. Posiada niezwykłe własności cieplne. Dzięki temu woda w oceanach staje się ogromnym magazynem ciepła, które jest rozprowadzane przez prądy morskie po całej planecie niczym system centralnego ogrzewania w domu. Można to przyrównać  do olbrzymiego termostatu, którego zadaniem jest pilnowanie aby Ziemia zbytnio się nie przegrzała ani nie przeziębiła. Przeźroczystość wody umożliwia dotarcie promieni świetlnych do dużych głębokości, gdzie możliwa jest fotosynteza roślin i glonów. Mała ściśliwość wody umożliwia życie wielu organizmom w środowisku wodnym.

Jedną z najważniejszych właściwości wody, których żadna inna ciecz nie posiada jest zwiększenie objętości w momencie zamarzania o około 10%, jednocześnie zmniejsza się gęstość lodu  co powoduje, że tworzący się lód pozostaje na powierzchni zbiorników wodnych a nie opada na dno. Największą gęstość wykazuje woda w temperaturze +4°C, dlatego też w większych zbiornikach wody taka temperatura dominuje przy jego dnie. Woda - związek tlenu z wodorem jest najpowszechniej występującym na naszej planecie związkiem chemicznym. Może jednocześnie występować w trzech postaciach:  gazowej – para wodna, ciekłej – woda i stałej - lód. 

W roku 2008 na świecie ok. 1,1 mld ludzi nie miało bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci. Problem narasta ponieważ liczba ludności szybko się zwiększa, wzrasta zanieczyszczenie wody a zawartość wody pitnej to zaledwie około 2,8% zasobów wodnych Ziemi. Milion lat temu nasi praprzodkowie walczyli o dostęp do ognia, gdyż dawał on możliwość ochrony przed dzikimi zwierzętami, ogrzewał i umożliwiał przetworzenie mięsa. Dzisiaj coraz wyraźniej widać, że rozpoczęła się już walka o dostęp do wody pitnej, gdyż bez tej niezwykłej substancji nie da się przetrwać nawet w najbogatszych społeczeństwach. „Gdyby woda nie była ciałem powszednim, jak np. alkohol, to niewątpliwie uważano by ją za płyn obdarzony najcudowniejszymi właściwościami…” Wiliam Maddock Bayliss

MW

 Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda

http://chemia.opracowania.pl/gimnazjum/budowa_cz%C4%85steczki_wody/

http://reiki-divine.com/blog/wazne-informacje-o-wodzie-

http://www.woda.ovh.org/

http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/579504,Uzywalismy-ognia-juz-milion-lat-temu

Dodatkowe informacje