A gwiazdy świecą nad nami …

A gwiazdy świecą nad nami …

Astronomia – nauka, która wyparła dominującą wcześniej pseudonaukową astrologię opiera się na doświadczeniu, obserwacji i obliczeniach matematycznych. Jak powiedział Hoimar von Ditfurth autor „ Dzieci Wszechświata” „Astronomia jest królową nauk ponieważ bez potwierdzenia obserwacyjnego jakiejkolwiek teorii fizycznej, chemicznej czy biochemicznej nauki te w swej istocie pozostałyby nadal geocentryczne.

 

Przyspieszenie rozwoju tych nauk nastąpiło  właśnie dzięki astronomii, której metody umożliwiły stwierdzenie jedności praw fizycznych i występowanie tych samych pierwiastków w całym znanym kosmosie. Jedynym mankamentem tej nauki jest ograniczenie dotyczące doświadczeń. Astronom nie może dokonywać bezpośrednich eksperymentów w odległym kosmosie, powtarzać dowolną ilość doświadczeń ani też zmieniać warunków doświadczenia jak to ma miejsce w innych naukach. Na szczęście z pomocą przychodzi informatyka i superszybkie komputery na których można przeprowadzać symulacje i obliczenia na nieosiągalną do tej pory skalę. Można też przeprowadzać doświadczenia modelowe na najnowszych i największych maszynach jakie udało się ostatnio zbudować  (Wielki Zderzacz  Hadronów LHC w CERN pod Genewą, akcelerator liniowy Uniwersytetu  Stanforda SLAC).

Kim bylibyśmy bez znajomości astronomii?  Odpowiedź na to pytanie dał już w XVI wieku nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik „A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą nazywają astronomią”. Jego dzieło „ O obrotach sfer niebieskich” otworzyło ludziom oczy na prawdziwy obraz świata po latach pogardy dla nauki, stagnacji i mrokach średniowiecza. Wywołało największą rewolucję naukową  od czasów starożytnych nazywaną „przewrotem kopernikańskim”. Profesor Harvardu S.B. Pikelner tak charakteryzuję tę wspaniałą naukę: „Astronomia kształtuje wyobrażenia o świecie, w którym żyjemy, pozwala odczuć piękno i bogactwo tego świata, jego różnorodność, harmonię i współzależność zjawisk. Nagromadzona wiedza o kosmosie pozwoliła stworzyć niesprzeczny obraz rozwoju wszechświata w ciągu miliardów lat i ustalić na jakim etapie tego rozwoju powstało życie. Człowiek zawsze starał się rozszerzyć ramy znanego mu świata i każdy sukces odniesiony w tym kierunku  stymulował niezmiennie rozwój społeczeństwa ludzkiego, jego kultury i światopoglądu naukowego. To dzięki astronomii mamy możliwość głębszej i szerszej obserwacji Wszechświata. Przez tysiąclecia człowiek miał do dyspozycji jedynie własne oczy, które widzą  światło tylko w bardzo wąskim zakresie. Dopiero w XIX wieku odkrycia Maxwella i Hertza otworzyły szeroki dostęp ludzkości do informacji płynącej  z kosmosu poprzez różne długości fal elektromagnetycznych i promieniowania kosmicznego. Wiek XX dzięki rozwojowi nauk pokrewnych astronomii  to eksplozja wiedzy o Wszechświecie. Poznajemy naszą Galaktykę i ze zdumieniem stwierdzamy, że podobnych galaktyk są miliardy. Okazuje się, że Wszechświat nie jest statyczny lecz się rozszerza z niesamowitą szybkością. Wszystkie obiekty w całym kosmosie są w ciągłym ruchu i dzielą je niewiarygodnie olbrzymie odległości liczone w latach świetlnych. Cały Wszechświat ewoluuje na podobieństwo organizmów żywych. A wśród tego ogromu Wszechświata  - my, na naszej nic nie znaczącej Ziemi, kosmicznym pyłku, łupince zagubionej gdzieś w jednym z ramion galaktyki spiralnej, złożonej z 200 miliardów gwiazd. Pędzimy w kosmicznej pustce nieświadomi losu jaki przeznaczyła nam natura i wydawało się nam do niedawna, że jesteśmy pępkiem Wszechświata. A gwiazdy świecą nad nami i długo jeszcze będą świecić, ale czy nasz kosmiczny pyłek będzie jeszcze istniał?… "Tam, w górze, było sobie niebo, całe upstrzone gwiazdami; kładliśmy się na plecach i gapili na nie, dziwiąc się, czy ktoś je stworzył, czy też są tam przypadkiem". Z powieści "Przygody Hucka Finna" Mark Twain 

MW

 Polecam filmy "Jak działa Wszechświat - Wyginięcie człowieka" i "Kosmos: Granice poznania wszechświata"

https://www.youtube.com/watch?v=Ie06hXU2_MU

https://www.youtube.com/watch?v=a7UT5FeMM2Q 

Dodatkowe informacje