Fraszki z rękawa

    Fraszki z rękawa

Na dłonie

Dobre brawka, dobre brawa

I te z lewa, i te z prawa.

Ja się wszystkim wam pokłonię

Jeśli klaszczą czyste dłonie.

 

 Na polityka

Czy to partia czy partyjka

wszystko jedno, by pensyjka.

 

 Na chwilę

Zmieniają poglądy dla chwili

lecz nie zmienią swych profili.

 

Na zmianę

Dobra zmiana, zmiana dobra

Raz bóbr z zupy, raz zupa z bobra.

 

Na maczugi

Aby grosz podatnika

Daremnie nie znikał

Jak sejm szeroki i długi

Zebrać tablety, rozdać maczugi!

 

Na Gaudentego

Wszystkich woził wół Gaudenty

Aby obrok miał narżnięty.

 

Na nepotę

Gdzie tu nepotyzm

To żadna gratka

Zatrudnił tylko:

Żony córkę, syna brata,

Siostrę córki i dziadka.

 

Na mobera

Mober musi mieć ofiarę

A najlepiej jeśli parę.

 

                              - Marian Mandziuk

 

Dodatkowe informacje