Zmiany w centrum wsi

Zmiany w centrum wsi.

Niby bardzo prosta sprawa, zrobić coś dla siebie i innych – oczyścić z zarośli centrum wsi i przeprowadzić konieczny remont w odstraszającej wyglądem, a szczególnie zapachami wiejskiej świetlicy. Idea tak ważna, że niektórzy mieszkańcy zaangażowali się do tej pracy mimo braku związku ze Stowarzyszeniem, mimo że jak zawsze towarzyszyły tej społecznej inicjatywie, tzw. uprzejmości tych “życzliwie nastawionych”. Dzięki społecznemu zaangażowaniu kilkunastu osób osiągnięto efekt, który cieszy wszystkich. Wykonano prace porządkowe i osiągnięto taki stan, że zagajnik nad rzeką został trochę ucywilizowany, a remiza przywrócona do poziomu  nadającego się do użytkowania przez całą społeczność. A pracy tu było baaaaardzo dużo.

O nas

POWSTANIE STOWARZYSZENIA - DOBRE  SĄSIEDZTWO

Po wielu dziesiątkach lat niszczenia społeczeństwa polskiego przez różne totalitaryzmy mające na celu uczynienie z nas jałowego, bezwładnego i uległego wobec władzy społeczeństwa, nadeszły czasy gdy prawo i ekonomiczne realia stwarzają warunki do budowania zdrowego społeczeństwa obywatelskiego. Nasze społeczeństwo ma dosyć skostniałych struktur społecznych dodatkowo       i dzisiaj utwardzanych przez tych, którzy wszystko wiedzą najlepiej, na wszystkim znają się najlepiej, a szczególnie na tym, co jest dla nich dobre.

W tym procesie bardzo ważne i wartościowe  są samodzielne, oddolne inicjatywy organizowania społeczeństwa przez ludzi, którzy nic nie muszą, nic im nie kazano, którzy mają naturalną potrzebę podejmowania działalności w celu realizowania społecznie ważnych celów. W Gminie Susiec znaleźli się tacy liderzy, którzy skupili w miejscowości Łosiniec ludzi chętnych, energicznych, gotowych na zmiany w funkcjonowaniu mało aktywnego społeczeństwa, świadomych obywateli naszej Małej Ojczyzny. 21 osób, reprezentantów różnych zawodów, pochodzących z wielu miejscowości, postanowiło zawiązać stowarzyszenie, które otrzymało nazwę: Stowarzyszenie – Dobre Sąsiedztwo.  Złożono stosowne dokumenty do urzędu i w  dniu 15 października 2014 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane i rozpoczęło swoją działalność.

Dodatkowe informacje